Menu Navigasi
Prosiding Seminar Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2002
24 Jun 2018
Bil.
Tajuk
Pembentang/Penulis
Organisasi
1
Memanfaatkan Sumber-sumber percuma Internet dan www untuk pendidikan En Fakhrul Anuar Aziz Sekolah TM, UUM
2
Sistem Penapisan untuk mengatasi ancaman Internet dalam Pendidikan Pn Hamirul'Aini bt. Hambali
En Hazaruddin bin Harun
Sekolah TM, UUM
3
IVBoard: Prototaip Aplikasi Rangkaian Multimedia Interaktif untuk E-Pembelajaran

En Khairul Najmy Abdul Rani
En Fakhrul Anuar Aziz,
Pn Alawiyah Abd Wahab
Pn Zulikha Jamaludin

Sekolah TM, UUM
4
IPv6: The advantage, current marketplace and the practice in Malaysia En Ariffin Abdul Mutalib Sekolah TM, UUM
5
Aplikasi TM dalam pengajaran penulisan ilmiah: Tinjauan dari aspek persepsi dan kesediaan pelajar
Pn Nafisah Mahmud
Pn Nasariah Mansor Faizah Ahmad
Sekolah Sains Kognitif dan Pendidikan, UUM
6
Penggunaan Komputer oleh guru pelatih: Dahulu, sekarang, & Harapan masa Hadapan Dr Balakrishnan Jabatan Teknologi Pendidikan, MPSAH
7
Tinjauan Penggunaan Internet di kalangan guru pelatih Institut Bahasa Melayu (IBMM) kea rah pembelajaran elektronik Pn Ranjit Kaur Jabatan Teknologi Pendidikan, IBMM
8
eLearning: A new frontier in education En Jonathan Lim INTI, Kuching
9
ELMAS: eLearning Management System untuk Pendidikan En Hashim Asman,
Pn Azizah Aziz ,
En Mohd. Hidzir Abdul Rashid,
En Samudin Kassan
Jabatan Teknologi Pendidikan, IPDA
10
Penggunaan Internet dan factor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Internet dikalangan guru pelatih KDPM MPBL ambilan 2002 En Mohamad Hajiman Jabatan Pendidikan, MPBL
11
An Information Model to Manage Students' Information in Malaysia En Tee Seong Beng Jabatan Teknologi Pendidikan, MPBL
12
Design of a PC Lab Administration System En Devadason Robert Peter Jabatan Teknologi Pendidikan, MPBL
13
Integration of ICT in the Teaching & Learning of Mathematics En Lai Kim Leong Jabatan Matematik, MPBL
14
"Icy tea? No thanks, I prefer hot coffee" Pn Angelia Lee
Cik Fraulein Angking
Jabatan Bahasa, MPBL
15
SMK Tun Abang Hj Openg IT Experience Pn Lim Pek Choo SMK TAHO
16
The Process of Coevolution in Teacher Education using Tools of Technology Cik Fitri Suraya Mohamad eLearning Unit, UNIMAS
17
What have you decided on lately, teachers? Pn Norazila Abdul Aziz Pusat Pengajian Bahasa, UNIMAS
18
Information technology: A necessary boon or inevitable bane Pn Shanti Nadarajan Pusat Pengajian Bahasa, UNIMAS
19
Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Penggunaan Internet: Suatu Pendekatan Terknini Dr Abd Rauf Dato' Hassan Azhari
Pn Wan Norainawati Wan Hamzah
UPM
KPM
20
Ke arah Penggunaan Bestari ICT dalam Pengurusan Sekolah En Peter Foo Chee Hui SMB St Thomas, Kuching
21
Exploiting ICT for Education: The MPBL Experience En Raymond Kho Jabatan Teknologi Pendidikan, MPBL

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012