Menu Navigasi
Dasar Keselamatan
23 Jul 2018

Perlindungan Data
Teknologi keselamatan yang sesuai termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Pengunjung adalah bertanggungjawab  sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.

Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web ini adalah dilarang.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012