Menu Navigasi
Objektif IPG Kampus Batu Lintang
23 Nov 2017

Memberi Perkhidmatan Pendidikan Guru yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi menyediakan guru yang berketerampilan untuk:

  1. Mengajar bidang masing-masing dengan penuh komitmen;
  2. Mengurus aktiviti Kokurikulum dengan penuh berkesan;
  3. Mematuhi etika profesion keguruan;
  4. Berfikir secara kritis dan kreatif;
  5. Menampilkam ciri-ciri prihatin, penyayang, proaktif, beriltizam, inovatif, berdisiplin, berdaya tahan, yakin dan bertanggungjawab;
  6. Mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dan berpaksikan budaya ilmu dan:
  7. Menghargi dan menghayati nilai-nilai kesenian, keindahan dan keharmonian.

 

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012