Menu Navigasi
Objektif Operasi IPG Kampus Batu Lintang
23 Jul 2018
 1. Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 4.3 terhadap penilaian proses pendaftaran dan minggu pengurusan pelajar baharu yang dilaksanakan.
 2. Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 4.3 terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kokurikulum dan bimbingan dalam amalan profesional.
 3. Memastikan proses pemantauan pelaksanaan kurikulum dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) tahun sekali.
 4. Sekurang-kurangnya 99% pelajar yang menduduki peperiksaan lulus.
 5. Keputusan peperiksaan akhir program/kursus dimaklumkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mesyuarat Senat.
 6. Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 4.3 terhadap penilaian pelaksanaan program mentor mentee.
 7. Aduan pengguna akan diambil tindakan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 8. Semua aduan pelajar diberi maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
 9. Memastikan program latihan dalam perkhidmatan memenuhi Standard Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PBB).
 10. Memastikan semua pensyarah, pegawai dan staf pelaksana dapat memenuhi keperluan latihan sebanyak 7 hari setahun.
 11. Mesyuarat pengurusan kewangan, pembangunan dan aset serta pengurusan sumber manusia diadakan empat (4) kali setahun.
 12. Pemantauan ke atas keselamatan bangunan dan fizikal pejabat dilaksanakan dua(2) kali setahun.
 13. Aktiviti penyelenggaraan semua peralatan teknologi maklumat dan komunikasi dilaksanakan dua (2) kali setahun.
 14. Audit dalaman dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.
 15. Mesyuarat Kualiti Institut (MKI) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.
 16. Penandaarasan jaminan kualiti dengan pihak luar dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.
Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012