Menu Navigasi
Objektif Operasi IPG Kampus Batu Lintang
22 Feb 2018
 1. Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 4.3 terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kokurikulum dan bimbingan dalam amalan profesional.
 2. Memastikan proses pemantauan pelaksanaan kurikulum dilaksanakan sekurangkurangnya satu (1) tahun sekali.
 3. Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 4.3 terhadap penilaian proses pendaftaran dan minggu pengurusan pelajar baharu yang dilaksanakan.
 4. Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 4.3 terhadap penilaian pelaksanaan program mentor mentee.
 5. Semua aduan pelanggan diberi maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
 6. Mesyuarat pengurusan kewangan, pembangunan dan aset serta pengurusan sumber manusia diadakan empat (4) kali setahun.
 7. Pemantauan ke atas keselamatan bangunan dan fizikal pejabat dilaksanakan dua(2) kali setahun.
 8. Mesyuarat Kualiti Institut (MKI) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.
 9. Audit dalaman dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.
 10. Penandaarasan jaminan kualiti dengan pihak luar dilaksanakan sekurangkurangnya satu (1) kali setahun.
 11. Memastikan program latihan dalam perkhidmatan memenuhi Standard Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PBB).
 12. Memastikan semua pensyarah, pegawai dan staf pelaksana dapat memenuhi keperluan latihan sebanyak 7 hari setahun.
 13. Sekurang-kurangnya 99% pelajar yang menduduki peperiksaan lulus.
 14. Keputusan peperiksaan akhir program/kursus dimaklumkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mesyuarat Senat.
 15. Aktiviti penyelenggaraan semua peralatan teknologi maklumat dan komunikasi dilaksanakan dua (2) kali setahun.
 16. Aduan pengguna akan diambil tindakan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012