Menu Navigasi
Program Akademik IPG Kampus Batu Lintang
23 Nov 2017
Latihan Perguruan Praperkhidmatan
  1. Kursus Pra Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)
  2. Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Latihan Dalam Perkhidmatan
  1. Kursus Diploma Perguruan Malaysia - Kursus Dalam Cuti (KDPM-KDC)
  2. Kursus Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Menengah (DPLI-M)
Maklumat Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Jenis Ijazah : Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
Tempoh : Lima Tahun Enam Bulan (Termasuk Satu Tahun Enam Bulan Kursus Persediaan)
Mod Kursus : Sepenuh Masa
Sasaran : Pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia

Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah. Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama satu tahun enam bulan di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon perlu lulus Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama empat tahun di Institut Pendidikan Guru untuk Pendidikan Rendah.
Maklumat Kursus Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Menengah (DPLI-M)
Nama Program : Kursus Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Menengah (DPLI-M)
Tempoh Pengajian : Satu tahun enam bulan
Mod Kursus : Dalam cuti

Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah iaitu Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil.

 

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012