Menu Navigasi
Program Akademik IPG Kampus Batu Lintang
23 Jul 2018
Latihan Perguruan Praperkhidmatan
  1. Kursus Pra Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)
  2. Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Latihan Dalam Perkhidmatan
  1. Program Diploma Perguruan Malaysia - Kursus Dalam Cuti (PDPM-KDC)
  2. Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Menengah (PDPLI-M)
  3. Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (PDPLI-R)
Maklumat Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Jenis Ijazah : Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
Tempoh : Lima Tahun (Termasuk Satu Tahun Kursus Persediaan)
Mod Kursus : Sepenuh Masa
Sasaran : Pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia

Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah. Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama satu tahun di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon perlu lulus Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama empat tahun di Institut Pendidikan Guru untuk Pendidikan Rendah.
Maklumat Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah (PDPLI)
Nama Program : Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI)
Tempoh Pengajian : Satu tahun enam bulan
Mod Kursus : Dalam cuti

Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru di Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK) dalam bidang Pendidikan Islam bagi sekolah menengah dan sekolah rendah.

 

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012