Menu Navigasi
Maklumat Praktikum KPLI
23 Jul 2018
 1. Taklimat Praktikum Untuk KPLI SR
 2. Pengajaran Berpasangan
 3. Portfolio
 4. Jurnal & Refleksi
 5. Borang -  Entri Jurnal  Praktikum
 6. Jadual Waktu Sekolah Semasa Praktikum
 7. Maklumat Pengangkutan  Dan Peta Lokasi Sekolah
 8. Borang Pemantauan Kekerapan Penyeliaan
 9. Borang Laporan Aktiviti Kokurikulum
 10. Senarai Semak Butiran Aktiviti Pelaksanaan Praktikum Pelajar
 11. BORANG PR1 &  PR 2
 12. Borang  PR 2
 13. LAM-PT05-03j
 14. LAM-PT05-03k
 15. Borang Rumusan Kehadiran Praktikum
 16. Rekod Perkembangan Praktikum Pelajar
 17. Senarai Semak Butiran Aktiviti Bimbingan Praktikum
 18. Borang Laporan Kes Disiplin - LAM-PT05-03i
 19. Borang maklumat Guru Pembimbing - LAM-PT05-03e
 20. Contoh Penulisan Refleksi
 21. Contoh Ilmu Binaan Sendiri
 22. Borang PR1/PRA
 23. Panduan Penggunaan Borang PR1, PR2, PR1/PR

 

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012