Menu Navigasi
Maklumat Praktikum PISMP
23 Jul 2018
 1. Pengajaran Berpasangan
 2. Portfolio
 3. Jurnal
 4. Pengajaran Berpasangan (LAMPIRAN 2-2 & 2-2A)
 5. Borang  PR1, PR2 & PR3 2010
 6. LAM-PT05-03j
 7. Maklumat Pengangkutan  Dan Peta Lokasi Sekolah
 8. Borang Pemantauan Kekerapan Penyeliaan
 9. LAM-PT05-03k
 10. LAMPIRAN 2-4 (Garis Panduan Pelaksanakan Kokurikulum Di Sekolah)
 11. Jadual Waktu Sekolah Semasa Praktikum
 12. LAMPIRAN 2-3 Penulisan Jurnal Mingguan
 13. Senarai Semak Penulisan Jurnal
 14. Senarai Semak Portfolio Praktikum
 15. Pencerapan Klinikal Lampiran 2-5
 16. PISMP Borang Rumusan Kehadiran Praktikum
 17. PISMP Rekod Perkembangan Praktikum Pelajar
 18. PR1(PISMP)
 19. Panduan Penggunaan Borang PR1 dan PR1/P, PR2
 20. Borang PR1/PRA - Major Prasekolah
 21. Borang PR1/PEMULIHAN - Major Pemulihan
 22. Borang Laporan Kes Disiplin - LAM-PT05-03i
 23. Borang Maklumat Guru Pembimbing - LAM-PT05-03e
 24. Contoh Penulisan Refleksi
 25. Contoh Ilmu Binaan Sendiri
 26. Panduan Penggunaan Borang PR1/Pemulihan
 27. Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA

 

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012