Menu Navigasi
Pengenalan
23 Jul 2018

Institut Pendidikan Guru merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang melatih bakal-bakal guru sekolah rendah dan menengah.

Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (IPGKBL) adalah salah satu daripada 27 buah kampus di Malaysia. Sebelum dinaik taraf ke institut, IPGKBL dikenali sebagai Maktab Perguruan Batu Lintang.

Kini Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang mengendalikan berbagai program latihan praperkhidmatan seperti Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM), Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-R), Kursus Pra Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP), Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), Bachelor of Education - TESL (Link Program with University Otago) dan juga pelbagai program latihan dalam perkhidmatan.

Get Utama
Dewan Brooke
Get Utama
Dewan Brooke
   

Projek Pembangunan Naik Taraf Infrastruktur

IPG Kampus Batu Lintang sedang melaksanakan projek pembangunan di bawah Racangan Malaysia Ke-9 (lanjutan) yang melibatkan naik-taraf infrastruktur dan pembinaan beberapa bangunan baru.

Pelan Lokasi Bangunan Sedia Ada
Pelan Induk Baru
(Klik gambar di atas untuk mendapat imej yang besar)
Pusat Sumber
Blok Kolej Kediaman
Auditorium TAZA
Auditorium Tun Ahmad Zaidi
Muzium IPGKBL
Muzium IPGKBL
Blok Pentadbiran
Blok Pentadbiran Baru
Blok Pentadbiran Baru
Blok Akademik
Blok Akademik
Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012