Menu Navigasi
Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009
24 Jun 2018
Bil.
Tajuk
Penyelidik
1.
Pendekatan sand play dalam menangani masalah pergaulan sosial: Satu kajian kes Peridah Binti Mahal
2.
Dendam disebabkan peristiwa lalu: Kajian kes menggunakan modality seni Jonathan Ukab
3.
Modaliti seni sebagai pengukuh asertif Adam Bin Sahimin @ Salimin
4.
Modaliti seni: Satu intervensi kepada penolakan klien dalam proses kaunseling Mohamad Azizi Bin Anding & Khairul
Annuar Bin Abdul Wahab
5.
Modaliti seni dalam meneroka kegiatan buli di sekolah: Satu kajian kes Nasir Bin King
6.
Sikap marah menjejas hubungan interpersonal Tiang Jiin Hung & Ting Ing Ling
7.
Mengatasi masalah insomnia dengan Art Therapy Siaw Teck Fung & Lau Siew Mee
8.
Meningkatkan kemahiran membaca ayat-ayat yang mengandungi perkataan gabungan tiga suku kata terbuka KV + KV + KV Abdillah Bin Nurdin Asis
9.
Mutiara ilmu Catherine Anak Hilary Agah
10.
Belajar sambil bermain Linah Binti Summase
11.
Celik huruf: Lancar baca Meimon Binti Sanai
12.
Kaedah sebut, eja dan bunyikan Cathy John
13.
Teknik Round Robin dan Round Table dalam proses penulisan karangan bagi mata pelajaran Bahasa Cina Tahun 4 Sharon Lee Fui Sze
14.
Penggunaan Peta Minda dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan naratif Bahasa Cina dalam kalangan murid Tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan Wong Pui Chze
15.
Membaiki tulisan murid Tahun 3 dalam mata pelajaran Bahasa Cina dengan kaedah ansur maju Juliana Ling Chu Chen
16.
Kesan penggunaan pendekatan proses dalam kemahiran menulis karangan naratif Bahasa Cina dalam kalangan murid Tahun 5 di sebuah sekolah di Kuching, Sarawak Hii Yek Ming
17.
Susahnya menulis Geranting Anak Lugat
18.
Kaedah pengajaran operasi penambahan dalam mata pelajaran Matematik dalam kalangan murid slow learner Nur Shazlina Binti Yussoff
19.
Kaedah eklektik dan oral-aural dalam membantu murid Tahun 3 menguasai suku kata KV dan KVKV Liza Rozy Anak Ulok
20.
Nombor dan abjad terbalik Sumiyati Binti Abdul Halim
21.
Kenali abjad Tajul Azhar Bin Abdul Wahab
22.
Tunduk padi berisi Mohd Assffia Bin Edi
23.
Kajian kes ke atas kekemasan tulisan murid Tahun 2 dalam kelas Pemulihan Khas Bahasa Melayu Noraini Binti Ombi
24.
Dari buruk ke baik June Sim Mei Lin

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012