banner
Menu Navigasi
myGovernment
1GovUC
portalKPM
PortalIPGM
MAMPU
Jurnal Penyelidikan : Jilid 12, 2015 ISSN 1675-6347
24 Jun 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1 Tinjauan Tentang Penggunaan Bahasa Melayu dalam Buku Teks Geografi Tingkatan Satu Wong Shia Ho
2 Pembelajaran Menyeronokkan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Tay Meng Guat
3 Language Anxiety and Pedagogical Preferences: A Study of Pre-Service Teachers of English Mary Wong Siew Lian
4 Kesediaan Pelajar Institut Pendidikan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tay Meng Guat
Kirar Anak Sare
Litat Bilung
5 Analisis Penggunaan Kosa Kata Bahasa Melayu Tahun 3 dengan Perisian Range Ambikapathi Shanmugam
Tay Meng Guat
Shanthi V. Nadarajan
6 A Pilot Study on Factors Affecting the Use of Frog Virtual Learning Environment Siaw Nyuk Hiong
Agatha Francis Umbit
7 Motivational Beliefs and Learning Strategy Use: The Case of Graduate Pre-Service Teachers Mary Wong Siew Lian

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012