Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 9, 2010 ISSN 1675-6347
24 Jun 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1 Pemupukan Patriotisme dalam Pendidikan Sejarah Tingkatan Satu Haminah Binti Suhaibo
2 A Follow-Up Study of Commitment and Job Satisfaction of Teacher Educators Chua Lee Chuan
3 Tinjauan Keberkesanan StudentNet daripada Persepsi Pelajar IPGM Kampus Batu Lintang Chua Lee Chuan
Mary Wong Siew Lian
Raymond Kho Kiang Heng
4 Language Learning Strategy Use: A Study of B. Ed. (TESL) Pre-Service Teachers Mary Wong Siew Lian
5 Penerapan Unsur Ekopsikologi dalam Pendidikan Alam Sekitar untuk Meningkatkan Sikap Positif Terhadap Alam Sekitar Tiwi Kamidin
Azizi Muda
Samsilah Roslan
Mohd Majid Konting Jamaluddin Md Jahi
6 Pandangan Guru Pelatih Terhadap Buku Teks Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Tay Meng Guat
7 Citation Behaviours of Post Graduate Pre-Service Teachers Ambikapathi Shanmugam

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012