Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 8, 2008 ISSN 1675-6347
24 Jun 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1 Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauhmanakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Abang Ismail Bin Abang Haji Julhi, Norani Bin Drahman, Puspaleela Habibie Norlela Bt Abdullah
2 Development of a Physical Science Experimental Scenario Instrument for Measuring Teacher Trainees’ Conceptions of Scientific Evidence Tan Ming Tang
3 Pembentukan Awal Perwatakan dan Sahsiah Guru Pelatih melalui Aktiviti GERKO-Olahraga: Satu Tinjauan Persepsi Guru Pelatih di Institut Perguruan Batu Lintang Mohd Salleh Bin Mahat
4 Positioning One-self in Action Research Report: An Insider’s Perspective (Little Voice of an Action Researcher: The Journey of Understanding 3) Chuah Kim Hwa
5 Kesan Pembelajaran Koperatif Terhadap Sikap dan Pencapaian Matematik bagi Murid-Murid Sekolah Rendah di sekitar Bandar Kuching Koh Lee Ling, Choy Sau Kam, Lai Kim Leong, Khaw Ah Hong, Seah Ai Kuan
6 An Exploration of Job Satisfaction and Commitment of Teacher Educators Chua Lee Chuan
7 Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Kemahiran Asas Membaca di Kelas Pemulihan: Kajian Kes di Lima Buah Sekolah Daerah Serian, Sarawak Charlie Anak Ungang
8 Documenting a Network: The why and how Wong Hee Kwong
9 A Developmental Approach to Classroom Action Research Toh Wah Seng
10 Mengenalpasti Kepuasan Guru Pelatih
Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) dalam Pelaksanaan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu
Lee Vui Lin, Tay Pui Hoon
Lee Sung Ping

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012