Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan Tindakan Tahun 2011, Jilid 5 ISSN: 1823-3244
24 Jun 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1 Dari Meja Penyunting Penyunting
2 Refleksi pembelajaran tentang teknik menganalisis data dalam pelaksanaan penyelidikan tindakan bertajuk “Penggunaan Combo Set dalam membantu murid Tahun Tiga menjawab soalan long division� Lisah Binti Chong Vui Fah
3 Refleksi pembelajaran tentang teknik menganalisis data dalam pelaksanaan penyelidikan tindakan bertajuk “Penggunaan kaedah jari dalam penguasaan kemahiran penolakan fakta asas murid Tahun Dua� Ngan Jia Ing
4 Penggunaan kaedah nyanyian dalam penguasaan sifir darab 6 hingga 8 murid Tahun Tiga: Refleksi pembelajaran penggunaan teknik menganalisis data Goh Min Lee
5 Penelitian teknik menyemak data dalam pelaksanaan penyelidikan tindakan Lisah Binti Chong Vui Fah
6 Refleksi pembelajaran tentang teknik menyemak data dalam pelaksanaan penyelidikan tindakan bertajuk “Pengenalan fraction computer dalam membantu murid Tahun Lima menguasai pecahan yang berbeza penyebut� Betty Chiew Mee Hui
7 Refleksi pembelajaran tentang teknik menyemak data dalam pelaksanaan penyelidikan tindakan bertajuk “Penggunaan lagu sifir dalam penguasaan sifir darab 6 hingga 9 murid Tahun Tiga� Seah Vui Lip
8 Refleksi pembelajaran tentang teknik menyemak data dalam pelaksanaan penyelidikan tindakan bertajuk “Penggunaan kotak ajaib dan lattice dalam meningkatkan penguasaan pendaraban murid Tahun Lima� Chan Yaw Jong
9 Refleksi pembelajaran tentang teknik menyemak data dalam pelaksanaan penyelidikan tindakan bertajuk “Kaedah susunan petak sifir dalam membantu murid Tahun Tiga menguasai konsep darab� Yip JeunHan
10 Analisis meta pengaplikasian teknik menyemak data semasa pelaksanaan penyelidikan tindakan dalam kalangan pelajar PISMP Matematik Pendidikan Rendah ambilan Januari 2008 Chuah Kim Hwa

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012