IPG Kampus Batu Lintang
Senarai Kod Kumpulan : Sesi JUN - NOV 2014

BIL KOD SUBJEK SUBJEK
1 BI1331D  
2 BI1331P  
3 BI2051E  
4 BI2191E  
5 BI2311  
6 BI2311D  
7 BI2311P  
8 BI3111D  
9 BI3191D  
10 BI3311  
11 BI3311D  
12 BI3311P  
13 BI4191D  
14 BI4191E  
15 BI5191D  
16 BIG  
17 BK BIMBINGAN & KAUNSELING
18 BK2051  
19 BK2051P  
20 BM  
21 BM1 PENGAJIAN MELAYU 1
22 BM2 PENGAJIAN MELAYU 2
23 BM2311D  
24 BM2312P  
25 BM3311D  
26 BMB2203  
27 BME  
28 BMK  
29 BMK1101K  
30 BML2103  
31 BMM2203  
32 BMM3101  
33 BMM3102  
34 BMM3103  
35 BMM3104  
36 BMM3105  
37 BMM3106  
38 BMM3107  
39 BMM3108  
40 BMM3109  
41 BMM3110  
42 BMM3111  
43 BMM3112  
44 BMM3113  
45 BMM3114  
46 BMM3115  
47 BMM3116  
48 BMM3117  
49 BMP BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN
50 BMU2103  
51 CHEM  
52 CL3101  
53 CM3101R  
54 CS3101  
55 ECP1101  
56 EDU3043  
57 EDU3033  
58 EDU3023  
59 EDU3013  
60 EDU3083  
61 EDU3093  
62 EDU3104  
63 EDU3053  
64 EDU3106  
65 EDU3107  
66 EDU3108  
67 EDU3109  
68 ELE  
69 ELE3101  
70 ELE3103  
71 ELE3104  
72 ELK2103M  
73 ELL2103  
74 ELL2203  
75 ELM2103  
76 ELM2203  
77 ELM3101  
78 ELM3102  
79 ELM3104  
80 ELS  
81 ELS3101  
82 ELT3101R  
83 ELT-SUPPORT  
84 EMAL102  
85 EMAL112  
86 EMAL122  
87 ENGL121  
88 ENG-S  
89 EQ3311D  
90 ER1351R  
91 ERT SAINS RUMAH TANGGA
92 FBK FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING
93 GA1123  
94 GA2143  
95 GB1133  
96 GB3223  
97 GE1153  
98 GE2113  
99 GE3223  
100 GSA1072  
101 GWP1092  
102 GBM1103  
103 GPI1083  
104 GPM1083  
105 GGGV2043  
106 GGGV3033  
107 GPP1063  
108 GK1351D  
109 GV1053  
110 GV1213  
111 GV1243  
112 GV2043  
113 GV2083  
114 GV2123  
115 GV3033  
116 GV3223  
117 HBCL1203  
118 HBCL1403  
119 HBCL2103  
120 HBCL2503  
121 HBCL3103  
122 HBCL4503  
123 HBCL4603  
124 HBCL4703  
125 HBCL4803  
126 HBEF 2103  
127 HBEF 2303  
128 HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN
129 HBEF2203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION
130 HBEF2303 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
131 HBEF2503  
132 HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
133 HBEF-3103  
134 HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
135 HBEF4203  
136 HBHE1103  
137 HBHE3103  
138 HBML2103  
139 HBML2203  
140 HBPE2103  
141 HBPE2203  
142 HD3101  
143 HEP HAL EHLWAL PELAJAR
144 H-ETNIK  
145 INTEL INTEL TEACH TO THE FUTURE
146 ISL-BF1351D  
147 ISL-CL3101  
148 ISL-ELE3101  
149 ISL-JK1351D  
150 ISL-KB1351D  
151 ISL-MT3101  
152 ISL-MTE3103  
153 ISL-MTE3104  
154 ISL-MTE3107  
155 ISL-MTE3108  
156 ISL-SC3101  
157 ISL-WAJ3105  
158 JK1351D  
159 JK2351  
160 JK2351D  
161 KB  
162 KB1131D  
163 KB1351D  
164 KBLJ  
165 KE1351D  
166 KG1191P  
167 KG2051  
168 KG2051P  
169 KG2191P  
170 KG3191P  
171 KG4191P  
172 KG5191P  
173 KG6191P  
174 KH KEMAHIRAN HIDUP
175 KH2051E  
176 KH2051P  
177 KI KAUNSELING INDIVIDU
178 KK KAUNSELING KELOMPOK
179 KKE  
180 KMP1043  
181 KMP1063  
182 KMT1013  
183 KMT1023  
184 KMT1033  
185 KMT1043  
186 KMT2013  
187 KMT2023  
188 KMT2033  
189 KMT2043  
190 KS KAJIAN SOSIAL
191 KS1311P  
192 KS2051P  
193 KS2311P  
194 KS3311P  
195 KT KAJIAN TEMPATAN
196 KURR-PJ  
197 LBM  
198 LDDC LEARNNER DIVERSITY AND DIFFERENTIAL LEARNING
199 LG3101  
200 LGA3101  
201 LGA3103  
202 LGA3104  
203 LNP2202  
204 LPBS1 LATIHAN PERGURUAN BERASAS SEKOLAH1
205 LPBS2 LATIHAN PERGURUAN BERASAS SEKOLAH2
206 LPBS3 LATIHAN PERGURUAN BERASAS SEKOLAH3
207 LS LANGUAGE SUPPORT
208 LS1351K  
209 LTP3101  
210 MAT MATEMATIK
211 MESY MESYUARAT MPPP
212 ML1351D  
213 MM MULTIMEDIA
214 MOK2102  
215 MOR MORAL
216 MPW2113  
217 MR1311D  
218 MR1351D  
219 MR2051D  
220 MR2051E  
221 MT1311D  
222 MT1311P  
223 MT1312P  
224 MT1313E  
225 MT1351D  
226 MT2051  
227 MT2051E  
228 MT2051P  
229 MT2311  
230 MT2311D  
231 MT2311P  
232 MT2312P  
233 MT2313P  
234 MT3101  
235 MT3311D  
236 MT3311D1  
237 MT3311P4  
238 MT3313  
239 MTE3102  
240 MTE3103  
241 MTE3104  
242 MTE3105  
243 MTE3106  
244 MTE3107  
245 MTE3108  
246 MTE3109  
247 MTE3110  
248 MTE3111  
249 MTE3112  
250 MTE3113  
251 MU2051D  
252 MU2051E  
253 MU2191E  
254 MU3191E  
255 MU4191E  
256 MU5191E  
257 MUZ MUZIK
258 MUZA MUZIK AMALI
259 MZU3101  
260 MZU3104  
261 MZU3110  
262 MZU3111  
263 NB1190D  
264 NB2051D  
265 OLAH-R  
266 OUMH1103  
267 OUMH1203 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION
268 OUMH-1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION
269 OUMH1303 LEARNING SKILLS FOR OPEN AND DISTANCE LEARNERS
270 OUMH-1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION
271 OUMH-2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES
272 OUMH-2203 ENGLISH FOR THE WORKPLACE
273 OUMH-3203 PROFESSIONAL ETHICS
274 P&P PENILAIAN & PENGUKURAN
275 PA  
276 PA1  
277 PA1311D  
278 PA1311P  
279 PA1312P  
280 PA1351D  
281 PA2  
282 PA2311P  
283 PA2312P  
284 PAS PENDIDIKAN ALAM SEKITAR
285 PBBK  
286 PBI0011  
287 PBI1021  
288 PBMK PENGURUSAN PERKHIDMATA BIMBINGAN DAN KAUNSELING
289 PC PENGAJIAN CINA
290 PC1311  
291 PC1312  
292 PC2051  
293 PC2051P  
294 PC2052P  
295 PC2311P  
296 PC2312P  
297 PC3311P  
298 PC3312P  
299 PDG PERDAGANGAN
300 PDM PENDIDIKAN DI MALAYSIA
301 PEDA PEDAGOGI
302 PEND PENDIDIKAN
303 PENYEL PENYELIDIKAN
304 PGERKO PENDIDIKAN GERKO
305 PH3101  
306 PKB3105  
307 P'HIMPUNAN PERHIMPUNAN
308 PI1261P  
309 PI1262P  
310 PI1263P  
311 PI-12649  
312 PI1311P  
313 PI1351  
314 PI1351P  
315 PI1352  
316 PI1352P  
317 PI1353  
318 PI1353P  
319 PI1354  
320 PI1354P  
321 PI2051  
322 PI2051E  
323 PI2051P  
324 PI2311  
325 PI2311D  
326 PI2311P  
327 PI3311D  
328 PI3311P  
329 PIK2102  
330 PIM PENGAJIAN ISLAM
331 PIM3101  
332 PIM3102  
333 PIM3103  
334 PIM3104  
335 PIM3105  
336 PIM3106  
337 PIM3107  
338 PIM3108  
339 PIM3111  
340 PIM3112  
341 PIM3114  
342 PIM3116  
343 PIM1064  
344 PIM1044  
345 PIM1054  
346 PJ1311D  
347 PJ1311P  
348 PJ1311P4  
349 PJ2051D  
350 PJ2051E  
351 PJ2051P  
352 PJ2191E  
353 PJ2311  
354 PJ2311D  
355 PJ2311P  
356 PJ3191E  
357 PJ3311  
358 PJ3311P  
359 PJ4191E  
360 PJ5191E  
361 PJ-ASAS  
362 PJK PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
363 PJK2102  
364 PJM3102  
365 PJM3106  
366 PJM3110  
367 PJM3112  
368 PKE3101  
369 PJ-MINOR  
370 PK2051E  
371 PKB3083  
372 PKB3111  
373 PKU3073  
374 PKP3101  
375 PKP3103  
376 PKP3104  
377 PKP3105  
378 PKP3106  
379 PKP3107  
380 PKP3108  
381 PKP3115  
382 PKP3117  
383 PKP3113  
384 PKU3143  
385 PKU3112  
386 PL2051P  
387 PL2052P  
388 PM  
389 PM1311P  
390 PM1312P  
391 PM3311P  
392 PM3312P  
393 PMOR PENDIDIKAN MORAL
394 PMSIA PENGAJIAN MALAYSIA
395 PMTERAS  
396 PN1191P  
397 PN2051  
398 PN2051P  
399 PN2191  
400 PN2191P  
401 PN3191P  
402 PN3311D  
403 PN4191P  
404 PN5191P  
405 PNBM PENDIDIKAN NEGARA BANGSA MALAYSIA
406 PPS3311P  
407 PQ(M)  
408 PQE3101  
409 PQE3102  
410 PQE3104  
411 PR2051P  
412 PR2051R  
413 PRA3109  
414 PRA3123  
415 PRA3113  
416 PRA3104  
417 PRA3105  
418 PRA3114  
419 PRA3115  
420 PRM3101  
421 PRM3103 PENDIDIKAN SENI
422 PS1131P  
423 PS1191E  
424 PS1311  
425 PS2051E  
426 PS2191E  
427 PS2311P  
428 PS3191E  
429 PS3311P  
430 PS4151E  
431 PS4191E  
432 PS5191E  
433 PSI PSIKOLOGI
434 PSK3101  
435 PSK3102  
436 PSK3103  
437 PSK3104  
438 PSS3107  
439 PSS3108  
440 PSV2311P  
441 PSV3105  
442 PSV3113  
443 RBK2103  
444 RBK2203  
445 RBT2103  
446 RBT3119  
447 SCE3101  
448 SCE3102  
449 SCE3103  
450 SCE3105  
451 SCE3106  
452 SCE3107  
453 SCE3108  
454 SCE3111  
455 SCE3112  
456 SCE3114  
457 SCE3115  
458 SCE4104  
459 SJH1105  
460 SJH1107  
461 SJK2103  
462 SJP2203  
463 SCE1054  
464 SCE1064  
465 SN1311  
466 SCE1044  
467 SN1312  
468 SCE3113  
469 SN2  
470 SN2051E  
471 SN2051P  
472 SN2311  
473 SN2311P  
474 SN2312  
475 SN2312P  
476 SN3101  
477 SN3311P  
478 SN3312  
479 SN3312P  
480 SN-E  
481 SNMAJOR  
482 SNMINOR  
483 SOC SOCIAL STUDIES
484 SP SAINS PERPUSTAKAAN
485 SPK2102  
486 SS1311P  
487 SS2051P  
488 SS2311P  
489 SS2312P  
490 SS3311  
491 SV SENI VISUAL
492 SW2051E  
493 TADIKA  
494 SJH3103  
495 TIS(D)  
496 TITAS  
497 TK TEORI KAUNSELING
498 TM TEKNOLOGI MAKLUMAT
499 TM/TP  
500 TM\PSPP TEKNOLOGI MAKLUMAT/PENGURUSAN SUMBER P & P
501 TM1351D  
502 TMK TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
503 TMK-PJ  
504 TP PRINSIP TEKNOLOGI PENDIDIKAN
505 TP/SP  
506 TP\SP TEKNOLOGI PENDIDIKAN
507 TP2051D  
508 TP2191D  
509 TP3191D  
510 TP4191D  
511 TP5191D  
512 TPK2102W TEKNOLOGI PENGAJARAN
513 TPN  
514 TS3106  
515 TSL3103  
516 TSL3104  
517 TSL3105  
518 TSL3106  
519 TSL3108  
520 TT3101  
521 TUT TUTORIAL
522 TUT\HIM TUTORIAL/HIMPUNAN
523 VB1093  
524 VB1493  
525 VB2483  
526 VB2493  
527 PRA3110  
528 VVVB2483  
529 VVVB2493  
530 WAJ3101  
531 WAJ3102  
532 WAJ3103  
533 WAJ3104  
534 WAJ3105  
535 WAJ3106  
536 WAJ3107  
537 WAJ3116  
538 PSV3107  
539 RBT3117  
540 HEM2302  
541 PS3109  
542 PSS3110  
543 PSV3104  
544 PKP3111  
545 PKU3109  
546 PKB3110  
547 PRA3106  
548 PD3101  
549 PKU3153  
550 PQE3103  
551 PIM3109  
552 PIM3110  
553 BAM3110  
554 ELM3103  
555 PIM3113  
556 PKP3110  
557 BM331D  
558 WAJ3115  
559 PSS3112  
560 PRM3102  
561 RBT3118  
562 PSV3111  
563 BCN3114  
564 BAHASA  
565 SCE3104  
566 WAJ3108  
567 WAJ3109  
568 WAJ3113  
569 WAJ3111  
570 PRA3108  
571 PKU3115  
572 PKB3103  
573 PKU3114  
574 PKB3104  
575 PKU3111  
576 PKP3118  
577 PIM3115  
578 MR1351D2  
579 GEC1033  
580 LS1351  
581 TSL3102  
582 TSL3101  
583 TSL3107  
584 TSL3111  
585 TSL3112  
586 GPI1083/GPM1083  
587 SJH1014  
588 SJH1034  
589 SJH3106E  
590 PSS3153  
591 PSS3143  
592 WAJ3062  
593 GCI1022  
594 SJH3102  
595 SJH1024  
596 GSB1012  
597 WAJ3073  
598 RBT3203E  
599 RBT3183E  
600 PKP3153  
601 PKB3173  
602 SCE3153  
603 SCE3143  
604 SCE3113E  
605 SCE3053  
606 SCE3063  
607 SCE3013  
608 SCE3023  
609 BCN3153  
610 BCN3143  
611 BCN3123  
612 WAJ3131  
613 BCN3073  
614 BCN3083  
615 BCN3053  
616 BCN3063  
617 BCN3083E  
618 ELM3023E  
619 ELM3013E  
620 PIM3153  
621 WAJ3012  
622 PIM1024  
623 PIM1034  
624 PIM3013  
625 PIM1014  
626 PIM3023  
627 PIM3143  
628 ELM3043  
629 ELEK-2S4  
630 PSV3043E  
631 PSV3113E  
632 PRM3043E  
633 MZU3113E  
634 MTE3143  
635 MTE3153  
636 MTE3123E  
637 MTE3093E  
638 WAJ3052  
639 MTE1014  
640 MTE1024  
641 MTE1034  
642 GKK1043  
643 PKE3023E  
644 PKE3013E  
645 PJM3063E  
646 PJM3103E  
647 TSL3143  
648 TSL3153  
649 TSL3113  
650 TSL3123  
651 TSL3073  
652 TSL3083  
653 WAJ3081  
654 ELEK-1S2  
655 ELEK-2S2  
656 ELEK-1S3  
657 AG1351D2  
658 AG1351D  
659 AG2051D  
660 ELEK-2S3  
661 AS2051D  
662 ASK2202  
663 BA  
664 BA1311P  
665 BA2311P  
666 BAE3101  
667 BAE3102  
668 BAM3116  
669 B-ARAB  
670 BC1311  
671 BC1311P  
672 BC1312P  
673 BC2051P  
674 BC2311P  
675 BC2312P  
676 BC3311P  
677 BC3312P  
678 BCA2103  
679 BCB2203  
680 BCL2103  
681 BCN  
682 BCN3101  
683 BCN3102  
684 BCN3103  
685 BCN3104  
686 BCN3105  
687 BCN3106  
688 BCN3107  
689 BCN3108  
690 BCN3109  
691 BCN3110  
692 BCN3111  
693 BCN3112  
694 BCN3113  
695 BCN3115  
696 BCU2203  
697 BE4191D  
698 BI BAHASA INGGERIS
699 BI1311D  
700 LGA3033E  
701 TSL3053  
702 TSL3063  
703 LGA3023E  
704 TSL3033  
705 TSL3043  
706 LGA3013E  
707 TSL1024  
708 TSL1014  
709 TSL1034  
710 WAJ3091  
711 BMM3043E  
712 WAJ3022  
713 PIM3033  
714 PIM3043  
715 BAM3093E  
716 SJH3013  
717 GKB1053  
Tarikh Berkuatkuasa: 07 JULAI 2014 (Semester 2) Versi 2.0

Halaman Utama Jadual Waktu
 

© Copyright Devadason Robert Peter 2003