Pengenalan
Login Pengguna

Sistem Pemantauan Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Pensyarah (S5P) adalah sebagai alat KPI bagi aspek pelaksanaan pengarajaran dan pembelajaran (P&P) PISMP mengikut kurikulum rasmi dan juga keperluan MQA. Sistem ini merekodkan pelaksanaan aktiviti P&P mingguan dari segi:

  1. Kuliah
  2. Tutorial
  3. Amali
  4. ISL

Sistem akan membandingkan rekod pelaksanaan dengan keperluan jam kredit yang ditetapkan oleh kurikulum dan menjanakan laporan status pencapaian.

 

Login Untuk Staf
ID Staf :
Kata Laluan :

Jika menghadapi masalah login, sila buat laporan melalui emel ke raymondkho@gmail.com

Hak Cipta © rkho, IPGKBL