Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 11, 2013 ISSN 1675-6347
23 Apr 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1

Audit Hijau Penggunaan Elektrik dan Air di Institut  Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Kuching

Tiwi Kamidin, Grace Shofie Gerijih, Hirmaniza Firdaus Abdullah, Patricia Serai Phillip, Priscilla Salit

2

Promoting Conceptual Understanding of Algebra Using Virtual Manipulatives: A Study of Form 4 Students

Wee Kim Teck

3

Keharmonian Kaum dalam Ucapan Tunku Abdul Rahman: Analisis Teori Relevans

Wong Shia Ho

4

Pedagogical Preferences of Pre-Service Teachers in Learning English

Mary Wong Siew Lian
5

Pre-Service Teachers’ Motivation for Choosing Teaching as a Career

Chua Lee Chuan
6

Pengurusan Kewangan di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan: Satu Kajian Kes

Mohd Richard Neles Abdullah
7

Komunikasi Interpersonal dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru semasa Praktikum

Tay Meng Guat

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012