Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 10, 2011 ISSN 1675-6347
23 Apr 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1 Ragam Ayat dalam Refleksi Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) oleh Guru Pelatih PISMP Ambilan Jan 2009 Wong Shia Ho
2 Kepuasan Pelajar Terhadap Perkhidmatan dan Kemudahan di Pusat Sumber IPG Kampus Batu Lintang Agatha Francis Umbit
3 Analisis Linguistik Terhadap Penggunaan Bahasa SMS dalam Kalangan Guru Pelatih Tay Meng Guat
4 Persepsi Pelajar, Pensyarah dan Pentadbir tentang Kesesuaian dan Keberkesanan Program Kokurikulum di IPGM Toh Wah Seng
5 Tinjauan Tahap Komitmen dan Kepuasan Kerja Pensyarah IPG Kampus Batu Lintang Tahun 2010 Chua Lee Chuan
6 Pre-Service Teachers’ Perceptions of the Effectiveness of Self-Monitoring Practices in Learning Mary Wong Siew Lian
7 Tinjauan Keperluan Aktiviti Kerohanian dalam Kalangan Guru Pelatih Muslimah di IPG Kampus Batu Lintang Sh. Nooraida bt. Wan Hasan
Sh. Fatimah bt. Wan Jamel

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012