Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 7, 2006 ISSN 1675-6347
23 Apr 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1 Penglibatan Guru Pelatih KPLI Maktab Perguruan Batu Lintang dalam Amalan Gaya Hidup Mesra Alam> Tiwi Kamidin, Nor Aznan Mahmood & Tay Teck Pin
2 Persepsi Guru Pelatih KDPM Maktab Perguruan Batu Lintang Terhadap Keberkesanan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Ivy Teo, Patmah Bustaman, Sardi Ahmad & Azhar Md. Sabil
3 Antara Aku, Dia dan Kamu!
Chuah Kim Hwa & Rabuyah bt. Bojet
4 Kecekapan Guru Pelatih dalam Pengajaran dan Pembelajaran Membaca Bahasa Cina Lam Yat Chaw, Yau Yee Shin, Yeo Chui Eng, Chew Chui Kian, Lee Sung Ping & Lee Vui Lin
5 Preference and Perceptions of LPBS TESL (Primary) Participants on On-Line Conferencing Fraulein Angking & Alyssa So Suez Pink
6 Perkaitan antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Alam Sekitar di Kalangan Guru Pelatih Maktab Perguruan Batu Lintang Tiwi Kamidin
7 Sample Size Estimation Using Krejcie and Morgan and Cohen Statistical Power Analysis: A Comparison Chua Lee Chuan
8 Pemerolehan Bahasa Kanak-Kanak: Satu Analisis Sintaksis Tay Meng Guat
9 Tahap Penaakulan Moral Guru Pelatih KDPM dan KPLI di MPBL Margaret Goh Lee Zea, Chai Sheau Ming & Ravi Gopal
10 Cabaran Guru Sandaran Terlatih di Sekolah Siti Zohara Binti Yassin

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012