Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 6, 2005
24 Jun 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1 Metodologi Kajian Kepuasan Pelanggan Maktab-Maktab Perguruan Malaysia: Satu Cadangan Toh Wah Seng
2 Exploring the Effects of a Cyclical Model of Self-Regulated Learning in Learning Educational Psychology Mary Wong Siew Lian
3 Kebolehbacaan Bahan Bacaan Tay Meng Guat
4 Kertas Konsep Faktor-Faktor Graduan Berkerjaya Memilih Kursus Perguruan Lepas Ijazah–Pengkhususan Sekolah Rendah Salehudin Haji Sabar Mahadi Haji Khalid
5 Menyingkap Isu-Isu Etika dalam Penggunaan Data Peribadi pada Laporan Penyelidikan Tindakan Chuah Kim Hwa
6 A Critical Review of Commitment Studies: A call for Research in Sarawak School Settings Chua Lee Chuan
7 Penilaian Tanda Aras Kualiti Kursus KPLI dan KDPM: Keberkesanan Kursus dan Kepuasan Pelatih Kohort Keluaran November 2004 Toh Wah Seng
8 Gaya Pembelajaran Pelatih Kursus Pengajian Lepasan Ijazah Maktab Perguruan Batu Lintang Nazamud-din Bin Alias
9 Indigenous Environmental Knowledge in Formal Education Ravi A/L Gopal

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012