Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 4, 2003
24 Jun 2018
Bil.

Tajuk Kertas

Oleh
1 The Headmaster-as-a-Mentor: A Mentoring Model for Rural Primary Schools of Sarawak Haji Adi Badiozaman Tuah
2 Student-Centered Pedagogy: Lest we Forget Toh Wah Seng
3 Development of a Self-Efficacy Scale for Assessing Secondary School Students’ Science Self-Efficacy Beliefs Mary Wong Siew Lian
4 Satu Tinjauan Kepentingan Muzik sebagai Mata Pelajaran Wajib dalam Kurikulum Pendidikan Guru Chai Sheau Ming, Roseline Liu, Chong Pek Lin & Tan Ming Tang
5 Satu Tinjauan Terhadap Sikap dan Masalah Guru Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tay Meng Guat
6 Between Fact and Fiction: Artifacts and Ethics Toh Wah Seng
7 Satu Kajian Kes Tentang Jenis dan Kekerapan Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Matematik oleh Guru Pelatih KDPM Semester Empat (Ambilan Julai 1999) Choy Sau Kam, Khaw Ah Hong & Lai Kim Leong
8 Pola Kesilapan Murid Tahun Tiga Wira Menyelesaikan Masalah Bercerita dalam Matematik: Satu Kajian Kes Andy Peter

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012