Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 5, 2004
23 Apr 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1 Penilaian Petanda Aras Kualiti Kursus KPLI dan KDPM: Keberkesanan Kursus dan Kepuasan Pelatih
Toh Wah Seng
2 Tahap Kreativiti Guru Sains dan Amalannya dalam Pengajaran
Hamsiah Binti Saee
3 The role of Self-Efficacy Information in Influencing Secondary School Students’ Science Self-Efficacy Beliefs
Mary Wong Siew Lian
4 The Concerns and Levels of use of Sixth Form Geography Teachers in Implementing the New Sixth Form Geography Curriculum
Goh Lee Zea
5 Pendekatan Sistem Mentor dalam Pengurusan Tingkah Laku Bermasalah

Tiwi Binti Kamidin
6 Perkongsian dalam Pendidikan: Fokus di Sekolah
Mohd Salleh Bin Mahat
7 The Understanding of Environmental Issues among Trainee Teachers in Batu Lintang Teachers’ College
Ravi A/L Gopal
8 Taksiran Keperluan Penguasaan Teknologi Maklumat di kalangan Guru Sains dalam Perkhidmatan
Nazamud-din Bin Alias
9 Perlaksanaan Ibadah Solat Fardhu di kalangan Guru Pelatih Islam Maktab Perguruan Batu Lintang Ustazah Hjh. Napisah Hj. Humni, Ustaz Hj. Salehudin Hj. Sabar, Ustaz Mahadi Hj. Khalid, Mohd. Razi Mohd. Suradi

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012