banner
Menu Navigasi
myGovernment
1GovUC
portalKPM
PortalIPGM
MAMPU
Jurnal Penyelidikan Tindakan : Jilid 8, 2014 ISSN 1823-3244
24 Jun 2018
Bil. Tajuk Kertas Oleh
1

Penggunaan terapi bermain pasir dalam menangani masalah perhubungan sosial antara rakan dan ahli keluarga

Chang Tun Kuet
2

Refleksi pembelajaran teknik menyemak data dalam penyelidikan tindakan bagi penguasaan konsep dan kemahiran mendarab sebarang nombor 2-digit murid Tahun Empat

Wong Sie Hui

3

Penggunaan buku 'Bagaimana Memenangi Hati Kawan & Mempengaruhi Orang Lain' bagi memupuk kerjasama kumpulan dalam kalangan pelajar PISMP

Mohd Richard Neles Abdullah

4

Penggunaan 'WeChat' dalam pembelajaran dan pengajaran kursus Pengajaran Kurikulum Bahasa Cina pelajar PISMP

Yap Chin Huat & Tay Yong Choo

5

Promoting collaborative action research among in-service teachers through Lesson Study: A proposed approach

Chuah Kim Hwa

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012