Menu Navigasi
Koleksi Laporan Penyelidikan Tindakan Tahun 2005
24 Jun 2018
Tajuk Kertas Oleh
“Nombor oh Nombor…” Christina Agang
“Bacalah Cici..!” Mamat anak Chunggat
“…EJ dan ABC …” Oliver anak Gabriel Jangko
“Bahagi…Oh…Bahagi…!” .… Sinah anak Robinson
“Sonangbah tu!” . Jindu anak Lundu
Mengatasi Masalah Mendarab Sebarang Nombor 4 Digit Dengan Nombor 2 Digit ..... Philip anak Pupur
“BESAR dan kecil” Zailan bin Jeman
“Bacalah Sayang” . Hilary Awan
Batu Permata yang perlu Digilap Jimmy Achaw
Mempelbagaikan Pendekatan untuk Membantu Murid-Murid Tahun 5 Menguasai Sifir Darab 1 hingga 10 Janting anak Ringkai

Kembali

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012