Menu Navigasi
Senarai Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Pelajar Sains Tahun 2017
23 Apr 2018
 1. KESAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TERHADAP MINAT DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN DUA DALAM SAINS DI KUCHING (Annie Chau King Nu)
 2. KESAN AKTIVITI HANDS-ON TERHADAP MINAT DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN EMPAT DALAM TOPIK SIFAT BAHAN DI KUCHING (Chng Lee Kheng)
 3. KESAN PENGGUNAAN AKTIVITI HANDS-ON TERHADAP MINAT DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN EMPAT DALAM SAINS DI KUCHING (Fenny Nen Ying Shen)
 4. KESAN PENGGUNAAN KAD PERMAINAN TERHADAP MINAT DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN TIGA DALAM SAINS DI KUCHING
  (Foo Chiew Lee)
 5. PENGGUNAAN AKTIVITI HANDS-ON UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN TIGA DALAM TAJUK PENYERAPAN AIR (Lee Sze Ing)
 6. KESAN TEKNIK SIMULASI BERLAKON BERSKRIP TERHADAP MINAT DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN LIMA DALAM TOPIK PERGERAKAN BUMI (Nurhayati binti Ishak)
 7. KESAN PENGGUNAAN KAEDAH KOPERATIF BAGI MENINGKATKAN MINAT DAN PENCAPAIAN SAINS MURID TAHUN TIGA DI KUCHING (Sim Mee Teng)
 8. KESAN TEKNIK PENEGUHAN TERHADAP MINAT DAN PRESTASI MURID TAHUN TIGA DALAM SAINS DI KUCHING (Tan Pei Yee)
 9. KESAN PENGGUNAAN KAEDAH BERMAIN SAMBIL BELAJAR TERHADAP MINAT, PENGLIBATAN DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN LIMA DALAM SAINS DI KUCHING (Te Bee Yong)
 10. KESAN PENGGUNAAN SISTEM GANJARAN TERHADAP KAWALAN TINGKAH LAKU DAN MINAT MURID SAINS TAHUN TIGA DI KUCHING (Teo Yi Ying)
 11. PENGGUNAAN GAMBAR VISUAL DAN hànyŭ pīnyīn (汉语拼音) DALAM PENGAJARAN SAINS TAHUN TIGA DI KUCHING
  (Wong Hung Mee)
Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012