Menu Navigasi
Senarai Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Pelajar Sains Tahun 2012
24 Jun 2018
 1. Penggunaan kaedah peta minda dalam meningkatkan kefahaman murid Tahun 5 menguasai konsep Sains
  (Amanda Ting Yii)

 2. Meningkatkan kefahaman murid dalam konsep Sains melalui penggunaan peta minda
  (Amy Ng Wei Ting)

 3. Penggunaan Kaedah Peta Minda dalam Meningkatkan Kefahaman dan Ingatan Murid Tahun 4 dalam Subjek Sains
  (Lim Kui Lik)

 4. Penggunaan video untuk meningkatkan kefahaman dan minat murid Tahun 4 dalam pengajaran Sains Tajuk Proses Kehidupan Haiwan
  (Ngu Hang Ling)

 5. Penggunaan Kaedah PowerPoint dalam membantu penguasaan konsep Sains murid Tahun 5
  (Ngin Wei Haw)

 6. Keberkesanan Penggunaan Power Point ke atas Murid Tahun 3 yang Berpencapaian Sederhana Lemah dalam Sains di Kuching
  (Irene Tee Ai Ling)

 7. Penggunaan pembelajaran visual dalam meningkatkan pencapaian subjek Sains
  (Christopher Lu Wei Wang)

 8. Meningkatkan minat dan kefahaman murid Tahun 5 dalam topik “State of Materials� dengan menggunakan kaedah bercerita dalam set induksi
  (Loi Kuang Siang)
 9. Meningkatkan murid dalam pembelajaran Sains murid Tahun 3 melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar (Jenis Multimedia)
  (Ting Suh Ping)

 10. Meningkatkan keberkesanan kawalan kelas menggunakan kaedah ganjaran dan hukuman untuk 45 orang murid Tahun 3
  (Ngu Mee Kok)

 11. Meningkatkan pembelajaran Sains murid Tahun 4 melalui kawalan kelas dengan kaedah sistem ganjaran
  (Hii Yien Chin)

 12. Penggunaan kaedah hands-on untuk meningkatkan kefahaman dan minat murid Tahun 3 bagi topik “Materials That Attracted By Magnet�
  (Chai Jia Yun)

 13. Keberkesanan penggunaan aktiviti hands-on dalam pembelajaran Sains
  (Mary Tan Mui Yee)

 14. Penggunaan kaedah bermain sambil belajar dalam meningkat minat, penglibatan murid serta pencapaian murid dalam proses pembelajaran Sains
  (Lau Ging Lim)

 15. Keberkesanan Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif Permainan Panggil Nombor (NHT) dalam Proses Pembelajaran Sains Tahun Empat di Kuching
  (Christina Lau Chui Jing)

 16. Keberkesanan strategi “Numbered Heads Together� dalam meningkatkan minat dan pembelajaran Sains untuk murid Tahun 4
  (Ivy Tiong Hoe Hung)

 17. Penggunaan Kaedah Penyelesaian Masalah Berdasarkan Eksperimen untuk Membantu Murid Tahun Lima Memahami Tajuk Litar Bersiri dan Selari
  (Chua Su Ing)

 18. Penggunaan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek untukMembantu Murid Tahun Empat Memahami TajukCara Tumbuhan Membiak
  (Pau Chai Hung)
Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012