Menu Navigasi
Senarai Artikel Penyelidikan Tindakan Oleh Pelajar Pendidikan Agama Islam & Moral Tahun 2012
23 Apr 2018
 1. Permainan Kad Huruf Bergrafik dalam Pengajaran Mengenal dan Menyebut Huruf Jawi yang Hampir Sama
  (Azlan Shah Bin Ibrahim)

 2. Penggunaan Warna Pada Huruf-Huruf Mad Asli Dalam Pengajaran Surah Al-Bayyinah
  (Siti Hajar Bt Ahmad Sabari)

 3. Aplikasi Huruf Berhias Berbentuk Kad Grafik Membantu Penguasaan Huruf Hijaiyah Dan Jawi
  (Shaufi Abd Jabbar Bin Salamin)

 4. Keberkesanan Penggunaan Kaedah Bermain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran Tahun 4
  (Nur Hanis Bt Mohd Hatta)

 5. Penggunaan “Permainan Cari Saya Berserta Sifir Vokal + Diftong “(Au/Ai)� Dalam Meningkatkan Kemahiran Merumikan Perkataan Jawi Yang Mengandungi Suku Kata Terbuka
  (Siti Fatimah Bt Kassim)

 6. Penggunaan Warna pada Huruf-Huruf Mad Asli dalam Surah-Surah Bacaan Al-Quran Tahun Lima
  (Ag Ruzaini Bin Ag Ali Omar)

 7. Penggunaan Tanah Liat Pelbagai Warna Dalam Menulis Suku Kata Terbuka Jawi
  (Zaidan Bin Isa)

 8. Penggunaan “Kaedah Tiru Macam Saya� Membantu Menyambung Huruf Jawi Di Dalam Kalangan Murid Tahun 3
  (Mardhiyyah Bin Md Sahmilin)

 9. Aplikasi Warna Dan Permainan Dalam Menyambung Huruf Nga (غ) Bagi Murid Tahun 4
  (Mohd Ridzuan Bin Atem)
 10. Penggunaan Buku “�Saya Sayang Jawi� Meningkatkan Kemahiran Pelajar dalam Meyambung Huruf Tunggal Jawi (Muhdiyatul Anam Bt Mahmud)
 11. Penggunaan Warna Dan Simbol (W&S) Dalam Kemahiran Menyambung Huruf Jawi Bagi Tahun 3
  (Md Hidayat Bin Othman)

 12. Penggunaan Power Point Dalam Penambahan Huruf Alif
  ( ا )Akhir Kata Pada Perkataan Suku Kata Tertutup + Terbuka
  (Mohd Ruzaini Bin Basrah)

 13. Penggunaan Kaedah “Dinosaur� Dalam Cara Menulis Sambungan Huruf Ya (ي) Dalam Perkataan Jawi
  (Dayangku Nurul Ashikin Bt Awangku Fazlee)

 14. Penggunaan “Carta Huruf Sombong� dalam Meningkatkan Pengajaran Kemahiran Menyambung Huruf Jawi Murid Tahun Lima
  (Zulzaimi Bin Suhaimi @ Suhami)

 15. Kaedah Berkesan Vokal AWI Membantu Murid Dalam Menyambung Huruf Vokal Jawi
  (Mohd Yasir Almandily Bin Awaluddin)

 16. Penggunaan “kad geng jawi� dalam meningkatkan kemahiran menyambung huruf-huruf jawi
  (Sharifah Noorhaliza Bt Wan Madehi)

 17. Aplikasi Penggunaan Warna Pada Vokal Jawi Dalam Penulisan Suku Kata Terbuka
  (Haliza Bt Osman)

 18. Penggunaan Jadual Rumus Transliterasi Huruf Jawi-Rumi Dalam Pengajaran Kemahiran Membaca Tulisan Jawi (Naimah Bt Said)
 19. Meningkatkan kemahiran mengingat huruf Idgham Maal Ghunnah melalui kaedah illustrasi kartun, nyanyian dan pergerakan
  (Suhana Bt Udin)

 20. Pendekatan Bimbingan Rukun Solat Murid Tahun Empat Menggunakan Kaedah Mnemonik Berbantukan Multimedia (Amy Sharimie Bt Saripudin)
 21. Penggunaan Kaedah FAHAMMS Surah Asy-Syams Dalam Meningkatkan Kemahiran Menghafaz Surah Asy-Syams
  (Farhanah Bt Rapihi)
Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012