Menu Navigasi
Senarai Artikel Penyelidikan Tindakan Oleh Pelajar Pengajian Melayu Tahun 2012
24 Jun 2018
 1. Penggunaan Peta Minda dan Kata Tanya dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Karangan Jenis Fakta Bahasa Melayu Murid Tahun Empat
  (Baiziela binti Sapingi@Shapiee)
 2. Kesan Teknik “Think-Pair-Share� dalam Kemahiran Menulis Ayat Topik dan Ayat Huraian Murid Tahun Empat
  (Griffen anak Encharang)
 3. Penggunaan Rumus “BaBUT� dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Karangan Berkaitan dengan Nilai-Nilai Murni Murid Tahun Empat
  (Mohammad Habibullah bin Abu Seman)

 4. Kesan Penggunaan Kaedah Ansur Maju dalam Membantu Murid Tahun Empat Menjawab Soalan Pemahaman Bahasa Melayu
  (Steven Blanda anak Inting)
 5. Kesan Rumus “WAT� dalam Membantu Murid Tahun Lima Membina Ayat Gambar Tunggal Bahasa Melayu
  (Zahratulnadirah binti Ibrahim)

 6. Penggunaan Super Ayat dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Secara Mekanis Murid Tahun Empat
  (Norhadi Anwar bin Tamit)

 7. Kesan Penggunaan Kaedah Imej Visual dalam Mengatasi Masalah Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil Penulisan Bahasa Melayu Murid Tahun Lima
  (Amirah Khairunnisa binti Jaafar)
 8. Membantu Murid Tahun Lima Menulis Huruf Besar dan Kecil dalam Latihan Kefahaman Melalui Imej Visual
  (Patrice Ann anak Abot)
 9. Pendekatan Kaedah Bimbingan Secara Individu dan Penggunaan Kad Suku Kata (“KV+KV�) dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Perkataan Dua Suku Kata Terbuka Bahasa Melayu Murid Tahun Empat
  (Raffi bin Smail)

 10. Penggunaan Imej Visual Secara Ansur Maju untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Kata Nama Bahasa Melayu Murid Tahun Empat
  (Suzi binti Jinau)

 11. Kesan Penggunaan Latihan Garis Tiga Secara Latih Tubi terhadap Murid Tahun Empat semasa Menulis Huruf Besar dan Huruf Kecil
  (Hapni bin Abang)

 12. Penggunaan Kombinasi Kaedah dalam Memperbaiki Kekemasan Tulisan Murid Tahun Lima
  (Zalaika binti Mohd. Ali)

 13. Penggunaan Lembaran Tiga Garis Berpetak (TGB) dalam Membantu Murid Tahun Tiga untuk Menulis Huruf Kecil "g", "p","s" dan "y" dengan Betul
  (Mary anak Lagat)

 14. Kesan Latihan Empat Garisan Berkembar dalam Mengurangkan Kesalahan Mencampuradukkan Huruf dalam Penulisan Ayat Murid Tahun Lima
  (Melaya Audileaudrine anak Louis)

 15. Penggunaan Set Garisan Berkembar Secara Berperingkat dalam Memperbaiki Kekemasan Tulisan Murid Tahun Empat
  (Mohammad Azizzat bin Abdillah)

 16. Penggunaan Lembaran Kerja Pelbagai Garisan dalam Membantu Murid Tahun Empat Membaiki Tulisan Huruf Kecil “p�, “g� dan “y�
  (Shahidatul Akmal binti Ahmady)

 17. Kesan Kaedah Latih Tubi Garis Tiga dalam Mengurangkan Kesilapan Menulis Huruf Kecil 'k' dan „p‟ dalam Bahasa Melayu Murid Tahun Empat
  (Sheila anak Jamat)
 18. Penggunaan Teknik Garis Tiga Berbantukan Ton Warna dalam Memperbaiki Penulisan Huruf “G�, “J� dan “Y� Murid Tahun Lima
  (Siti Anizan binti Moyang)

 19. Kesan Penggunaan Teknik “2P� Berbantukan Variasi Lembaran Kerja dalam Mengatasi Masalah Kesilapan Menulis Huruf Besar dan Huruf Kecil Murid Tahun Empat
  (Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip)

 20. Kesan Kaedah Ansur Maju dalam Membetulkan Tulisan Huruf Besar dan Huruf Kecil Murid Tahun Empat
  (Zaharin bin Liam)
Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012