Menu Navigasi
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Sains & Matematik Sarawak 2001
24 Jun 2018

Bil

Tajuk

Penyelidik

1 Ucap Utama: Penyelidikan Ke Arah Keberkesanan Dan Kecemerlangan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains & Matematik En. Tan Khun  Pengarah RECSAM
2 Mengatasi Masalah Komunikasi Dengan Pelajar Sains: Pengalaman Seorang Guru Luar Bandar Koh Chee Kiat
3 Pengujian Instrumen Persekitaran Pembelajaran Konstruktivist Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Sekolah Menengah Mohd. Johan bin Zakaria
4 Sedutan Dapatan Projek Penyelidikan Pendidikan Di Simunjan: Ketrampilan Berfikir Dan Motivasi Pembelajaran Profesor Madya Dr. Mohd. Daud Hamzah
5 Sedutan Dapatan Projek Penyelidikan Pendidikan Di Simunjan: Pengajaran Matematik Dan Sains Serta Kemahiran Proses Sains Profesor Madya Dr. Ismail Jusoh
6 Creative Pedagogy In Action Research Phang Sin Nan
7 Tahap Kebimbangan Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Rahmah Murshidi
8 Scaffolding As Teaching Strategy To Enhance Mathematics Learning In The Classroom Dr. Paul Lau Ngee Kiong, Hwa Tee Yong
9 Satu Tinjauan Awal Konsepsi Kemahiran Proses Sains Di Kalangan Guru Sains PKPG 14 Minggu Di MPBL Tan Ming Tang
10 Satu Kajian Mengenai Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran-Pembelajaran Matematik Di Sekolah Rendah Lai Kim Leong, Khaw Ah Hong, Seah Ai Kuan
11 Form Six Students’ Conceptions In Circular Motion Mah Chui Ching
12
Aras Pemikiran Geometri Van Hiele Di Kalangan Guru Pelatih Di Dua Buah Maktab Perguruan Zon Utara Malaysia Chiang Choon Lim
13
Tinjauan Ke Atas Strategi Dan Keperluan Guru Bukan Opsyen Fizik Mengajar Fizik Prof. Dr. T. Subahan Mohd. Meerah, Dr. Lilia Halim, Prof. Dr. Khalijah Salleh, Dr. Ruzihan Mohd. Yassin
14
Hala Tuju Dan Isu Penyelidikan Dalam Pendidikan Matematik Profesor Madya Dr. Sharifah Norul Akmar bt. Syed Zamri
15
Pengajaran Matematik Dan Penggunaan Buku Teks Di Sekolah Rendah Luar Bandar Dr. Jamaliah bt. Kamal
16
Kemahiran Proses Sains Di Kalangan Guru Pelatih Diploma Pendidikan Maktab Perguruan: Satu Kajian Awal Mohamad Isa b. Khalid
17
Hubungan Pencapaian Penyelesaian Masalah Matematik Dengan Gaya Belajar Dan Faktor-Faktor Berkaitan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah Mokhtar b. Ishak

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012