Menu Navigasi
Jurnal Penyelidikan : Jilid 3, 2001
24 Jun 2018
Bil Tajuk Penyelidik
1 A Case For Illuminative Evaluation In The Implementation Of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) In Small Primary Schools In Sarawak Dr. Haji Adi Badiozaman Tuah
2 Measuring Practicum Student Teachers’ Reflectivity: The Reflective Pedagogical Thinking Scale Dr. Toh Wah Seng
3 Peranan Sistem Maklumat Dalam Pengurusan Maklumat Pendidikan: Kes Pelaksanaan Sistem Simpel Di MPBL Tee Seong Beng
4 Keberkesanan Bimbingan Fasilitator Ke Atas Penghasilan Pakej Pembelajaran Matematik Untuk Sekolah Bestari Lai Kim Leong
5 Self-Efficacy: How Confident Are You That You Will Succeed? Mary Wong Siew Lian
6 Mengenal Pasti Pengetahuan Kemahiran Prosedural Sains Di Kalangan Guru Sains PKPG 14 Minggu Di MPBL Tan Ming Tang
7 Journal Writing As A Tool For Teacher Trainees’ Reflection On Teaching Manogaran Subramanian
8 Relationship Between Burnout And Intention To Quit Among Technical School Teachers Within Kuching District Chua Lee Chuan
9 Paradigms For Adult Continuing Education Devadason Robert Peter

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012