Menu Navigasi
Prosiding Seminar Pendidikan Sempena Jubli Emas MPBL 1998
24 Jun 2018
Bil
Tajuk Penyelidik
1
Cabaran Pendidikan pada Abad ke 21 Tn Hj Mohamad Muda
2
Era IT: Cabaran kepada Pendidikan dan Pembangunan Ummah Menjelang Abad ke 21 Razali Ismail
3
Dari Literasi Komputer ke Kompetensi Teknologi: Reformasi Pendidikan Selanjutnya Hong Kian Sam
4
Sikap Pentadbir terhadap Penggunaan Komputer dalam Pengurusan Sekolah Dr. Abang Ahmad Ridzuan
5
Smart Use of IT in the Training College and Some Potential Barriers to Implementations Devadason Robert Peter
6
Strategi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching Samarahan, Sarawak Mohd Razali bin Othman/En Abg Mat Ali Abg Masagus
7
Penggunaan Perpustakaan dikalangan Guru Pelatih Semester Tiga: Satu Tinjauan Jayaseelan Muniandy
8
Cognitive Conceptions Learning: Implications for Teaching & Learning Mary Wong Siew Lian
9
Kajian Tentang Kemahiran Berfikir secara Kritis & Kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Rafiei Mustapha
10
The Concept Map: A Powerful Cognitive Tool Mary Wong Siew Lian
11
Masalah Disiplin Pelajar dan Penyelesaiannya dari Perspektif Pengetua Sekolah Azizah Lebai Nordin
12
Perkembangan pemikiran matematik pada peringkat awal kanak-kanak: Satu Pendekatan Konstruktif Angela Anthonysamy
13
Kesan Pendekatan Penyelesaian Masalah ke atas Pencapaian Matematik Sikap Terhadap Matematik Foo Kien Kheng
14
Education Challenges of the 21st Century: Establishing Education-Business Partnership and its Implications for the Restructuring of Schools Shahri Abdul Rahman

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012