Untitled Document Kolokium IPGKBL 2017

Menu Navigasi
Objektif & Tema
Abstrak
Kaedah Penyampaian
Pendaftaran
Tarikh Penting
Jadual Kolokium
Logistik
Pertanyaan
Hubungi Kami
Brosur Kolokium
Pentadbiran
Pengenalan

Kolokium merupakan ruang dan medan untuk memberi peluang kepada para pendidik yang ingin berjinak-jinak dengan penyelidikan. Selain itu, ia juga memberi pengalaman serta membina keyakinan kepada para pendidik menyebarluas penemuan dan pengalaman dalam bidang masing-masing melalui penyelidikan. IPGK Batu Lintang menyahut cabaran Gelombang 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dalam usaha mentransformasi sekolah/institusi dan tuntutan kemahiran pedagogi di abad ke-21 melalui penganjuran kolokium ini.

 

 


Hak Cipta © IPGKBL - rkho 2015